Wpływ funduszy UE na rozwój MSP na przykładzie PUP Cerbud Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Kiełbasa, Bożena
dc.date.accessioned 2014-01-02T09:18:15Z
dc.date.available 2014-01-02T09:18:15Z
dc.date.issued 2013-01-25 12:44:21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3042
dc.description.abstract Zamierzeniem niniejszej pracy jest prezentacja i ocena wpływu funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorstw sektora MSP. W pracy przedstawiono firmę PUP Cerbud Sp. z o.o. w oparciu o unijną pomoc przez nią uzyskaną. Analiza ta przeprowadzona została przy pomocy metody case study – opisu przypadku, modelu rozwoju MSP Churchilla i Lewis a także diagnozy POS. Osiągnięte wyniki pozwalają stwierdzić fakt, że w odniesieniu do PUP Cerbud Sp. z o.o. uzyskane unijne fundusze korzystnie wpływają na jego rozwój. Firma odnotowała większe zyski ze sprzedaży. Stała się także konkurencyjna w swojej branży i osiągnęła znaczący wzrost. pl
dc.description.abstract The aim of this study is to evaluate the impact of European funding for the development of the SME sector. This paper presents the company PUP Cerbud Sp. z o.o. based on EU aid which it obtained. This analysis was conducted using the case study method - description of the case, the model of development of SMEs Churchill and Lewis, as well as POS diagnosis. The achieved results lead to the conclusion that for the PUP Cerbud Sp. z o.o. EU funds generated a positive effect on its development. The company reported higher profits from the sale. Has also become competitive in its industry and has achieved significant growth. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject programy operacyjne pl
dc.subject MSP pl
dc.subject EU funds pl
dc.subject operational programs pl
dc.subject SMEs pl
dc.title Wpływ funduszy UE na rozwój MSP na przykładzie PUP Cerbud Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Impact of EU funds for the development of SMEs based on example PUP Cerbud Sp. z o.o. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T08:43:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info