Identyfikacja i ocena systemu motywowania na przykładzie spółki Novitus S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Sanbak, Przemysław
dc.date.accessioned 2014-01-02T10:01:28Z
dc.date.available 2014-01-02T10:01:28Z
dc.date.issued 2013-01-25 16:20:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3054
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie sposobów motywowania pracowników w spółce Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy zagadnień teoretycznych na temat motywacji. Rozdział drugi poświęcony został omówieniu problematyki wynagrodzenia. Rozdział trzeci przedstawia motywatory pozafinansowe o charakterze niematerialnym i materialnym najczęściej praktykowane przez firmy. Rozdział czwarty to charakterystyka i opis spółki Novitus S.A. W tej części pracy przedstawiono podstawowy zakres działalności spółki, jej otoczenie rynkowe oraz przedstawia strukturę organizacyjną i zatrudnienia. Rozdział piąty to założenia funkcjonującego w spółce systemu motywacyjnego. Został on przedstawiony w podziale na dwie części: część motywowania finansowego i motywowania pozafinansowego. W dalszej części zaprezentowane są wyniki badań jakie zostały przeprowadzone wśród pracowników za pomocą ankiety. System motywacyjny funkcjonujący w spółce Novitus posiada wiele dobrze funkcjonujących obszarów, ale zauważalne są pewne mankamenty, które wymagają analizy i poprawy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject motywacje płacowe pl
dc.subject motywacje pozapłacowe pl
dc.subject struktura organizacyjna pl
dc.subject otoczenie przedsiębiorstwa pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject system motywacyjny przedsiębiorstwa pl
dc.title Identyfikacja i ocena systemu motywowania na przykładzie spółki Novitus S.A. pl
dc.title.alternative The grade and identification of motivational system on a basis of Novitus S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T09:47:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info