Sport w praktyce samorządowej miasta Nowego Sącza w latach 1990 - 2009

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyja, Rafał
dc.contributor.author Olchawa, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-01-02T10:42:29Z
dc.date.available 2014-01-02T10:42:29Z
dc.date.issued 2013-01-21 13:07:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3067
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest sport w praktyce samorządowej miasta Nowego Sącza. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich zostały omówione podstawowe pojęcia związane z kulturą fizyczną, a także podstawy prawne funkcjonowania kultury fizycznej oraz sportu, a także roli samorządów lokalnych. Drugi rozdział został poświęcony na rys historyczny sportu w Nowym Sączu, a także rolę sądeckich placówek oświatowych w krzewieniu kultury fizycznej. W rozdziale trzecim zostały zawarte treści dotyczące sposobów organizacji sportu szkolnego w mieście Nowy Sącz oraz organizacji Uczniowskich Klubów Sportowych i Szkolnych Kół Turystyczno – Krajoznawczych. Ostatni zaś rozdział niniejszej pracy obejmuje swym zasięgiem treści związane z polityką miasta Nowego Sącza w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, sposobami finansowania aktywności fizycznej oraz inwestycjami sportowymi. W rozdziale tym omówiono także perspektywy rozwoju sportu szkolnego w najbliższych latach. W procesie badawczym posłużono się metodą analizy dokumentów, w tym: ustaw państwowych, statutów, programów oraz licznych sprawozdań. W mieście Nowy Sącz w ostatnich latach – zwłaszcza za kadencji Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka - wzrosło zainteresowanie rozwojem sportu i turystyki, a także promocją zachowań prozdrowotnych. W oparciu o powstałą strategię rozwoju miasta obiekty rekreacyjno-sportowe są modernizowane, a także powstają nowe. Jednakże proces ten – pomimo tendencji wzrostowej – nie jest w pełni satysfakcjonujący. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject sport pl
dc.subject kultura fizyczna pl
dc.subject samorząd lokalny pl
dc.subject finansowanie aktywności fizycznej pl
dc.subject inwestycje finansowe pl
dc.title Sport w praktyce samorządowej miasta Nowego Sącza w latach 1990 - 2009 pl
dc.title.alternative Sport in Nowy Sącz’s local government practice during 1990-2009 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T09:49:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info