Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa "XYZ"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Olszowski, Marcin
dc.date.accessioned 2014-01-02T10:49:32Z
dc.date.available 2014-01-02T10:49:32Z
dc.date.issued 2013-01-15 15:56:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3071
dc.description.abstract Pierwszym celem pracy magisterskiej jest scharakteryzowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie MSP), roli jaką pełni on w gospodarce, a także przedstawienie jego stanu oraz barier, które hamują jego rozwój. Drugim celem jest przedstawienie uproszczonych form opodatkowania oraz ich analiza na przykładzie firmy „XYZ”. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajduje się omówienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, począwszy od zdefiniowania przedsiębiorczości oraz sektora MSP, poprzez opisanie funkcji jakie spełniają małe przedsiębiorstwa w gospodarce, kończąc na prezentacji danych dotyczących stanu małych i średnich przedsiębiorstw oraz problemów z jakimi się borykają. Rozdział drugi charakteryzuje formy opodatkowania dostępne dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Omówione w nim zostały zryczałtowane formy opodatkowania, do których zalicza się: karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz formy opodatkowania na zasadach ogólnych czyli skala podatkowa i podatek liniowy. Dwa pierwsze rozdziały zostały napisane w oparciu o literaturę przedmiotu. Rozdział trzeci zawiera analizę dostępnych form opodatkowania dla badanego przedsiębiorstwa. W pierwszej części scharakteryzowano firmę „XYZ”. Omówiona została historia firmy, zakres jej działalności, misja, klienci oraz jej konkurencja. Część druga zawiera analizę porównawczą podatku dochodowego liczonego według stawki liniowej oraz skali podatkowej. Ta część pracy została napisana w oparciu o informacje otrzymane od właściciela firmy. Badane w niniejszej pracy przedsiębiorstwo od początku swojej działalności było opodatkowane w formie liniowej – 19 procentowej. Na podstawie przedstawionej analizy można stwierdzić, że była to słuszna decyzja. Z trzech badanych lat jasno wynika, że opłacanie podatku na zasadach liniowych przyczyniło się do jego zmniejszenia, a tym samym uchroniło firmę przed niepotrzebnymi kosztami. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject opodatkowanie pl
dc.subject podatek dochodowy pl
dc.subject karta podatkowa pl
dc.subject ryczałt pl
dc.subject analiza porównawcza pl
dc.title Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa "XYZ" pl
dc.title.alternative Forms of business activity taxation: the case of "XYZ" firm pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T10:27:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info