Analiza i ocena zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie przedsiębiorstwa Huta Szkła Gospodarczego Glassworks Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Para, Marcelina
dc.date.accessioned 2014-01-02T14:53:25Z
dc.date.available 2014-01-02T14:53:25Z
dc.date.issued 2012-12-16 19:13:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3120
dc.description.abstract Niniejsza praca obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania zagrożeń oraz ich analizy na przykładzie przedsiębiorstwa Huta Szkła Gospodarczego Glassworks Sp. z o.o. Celem pracy jest identyfikacja, ocena oraz analiza przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy w badanej organizacji. Rozdział pierwszy przedstawia istotę oraz rodzaje zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Przedstawiono tu również podstawowe definicje związane z ochroną pracy. Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych, a także sposoby oddziaływania ich na organizm ludzki. Rozdział trzeci przedstawia istotę kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Analizuje przyczyny zagrożeń wypadkowych, a także przedstawia przykłady prac uznanych za szczególnie niebezpieczne. Rozdział czwarty przedstawia ogólną charakterystykę działalności Huty Szkła Gospodarczego Glassworks Sp. z o.o. Rozdział piąty przedstawia uwarunkowania kształtowania zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Hucie szkła na przykładzie stanowisk: Hutnik – formowacz wyrobów szklanych oraz Szlifierz wyrobów szklanych. W pracy wykorzystywano literaturę przedmiotu, materiały pozyskane z sieci Internet, a także materiały uzyskane od firmy. Praca ukazuje jak kształtować bezpieczne warunki pracy, tak aby wypadki w miejscach pracy zdarzały się jak najrzadziej. Pokazuje, że człowiek w dużej mierze jest sam dla siebie zagrożeniem jeśli nie przestrzega zasad w zakresie Bezpiecznej Higieny Pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject szkodliwe warunki pracy pl
dc.subject warunki pracy pl
dc.subject hutnictwo szkła pl
dc.subject bezpieczeństwo w pracy pl
dc.title Analiza i ocena zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie przedsiębiorstwa Huta Szkła Gospodarczego Glassworks Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Analysis and risk assessment of occupational health and safety as exemplified by Glassworks Economic Sp. z o.o. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T13:43:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info