Wpływ procesów migracyjnych na sytuację społeczno - gospodarczą w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Miechurska, Agata
dc.date.accessioned 2014-01-03T07:00:51Z
dc.date.available 2014-01-03T07:00:51Z
dc.date.issued 2012-12-29 11:02:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3155
dc.description.abstract Celem pracy jest przybliżenie zjawiska migracji oraz jego społecznych i ekonomicznych konsekwencji dla Polski jako kraju zarówno przyjmującego imigrantów, jak i wysyłającego emigrantów. Nie mniej ważnym celem jest analiza uregulowań prawnych związanych z migracją ludności. Strukturę pracy tworzą trzy rozdziały połączone wstępem i zakończeniem. Bazę materiałową pracy tworzy dostępna literatura przedmiotu, dane statystyczne, a także źródła internetowe. W rozdziale pierwszym przedstawiono definicję migracji, jej typologię oraz charakterystykę procesów migracyjnych, a także ich przyczyny. Rozdział drugi omawia kwestie związane z rozwiązaniami instytucjonalno - prawnymi w zakresie polityki migracyjnej i azylowej w Polsce. Dokonano tu analizy wybranych aktów prawnych zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej. Przedstawiono tu również wybrane instytucje oraz realizowane programy mającą na celu udzielanie pomocy imigrantom i uchodźcom na terenie Polski. W rozdziale trzecim dokonano bilansu zysków i strat dla Polski jako kraju zarówno przyjmującego imigrantów jak i wysyłającego emigrantów. Przedstawiono tu również problemy wywołane migracją. Ocena zjawiska migracji jest niezwykle trudna. Jego minusem jest nawarstwianie się konfliktów etnicznych i kulturowych w wyniku wymieszania się różnych nacji na jednym obszarze. Plusem natomiast jest napływanie nowych pracowników, dzięki którym gospodarka może się rozwijać. Pogodzenie tych czynników wymaga dużych nakładów finansowych w postaci zapewnienia emigrantom właściwej opieki i warunków do życia. Jednak jest to możliwe i przynosi wymierne rezultaty. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject migracja pl
dc.subject polityka migracyjna pl
dc.subject prawo międzynarodowe pl
dc.subject migracja zarobkowa pl
dc.subject ekonomiczne aspekty migracji pl
dc.title Wpływ procesów migracyjnych na sytuację społeczno - gospodarczą w Polsce pl
dc.title.alternative An influence of migration processes on a social - economic situation of Poland pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T12:37:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info