Motywująca rola dyrektora szkoły na przykładzie nauczycieli szkół w powiecie tarnowskim

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Wąsowski, Piotr
dc.date.accessioned 2014-01-07T08:48:34Z
dc.date.available 2014-01-07T08:48:34Z
dc.date.issued 2012-11-15 09:00:07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3436
dc.description.abstract Umiejętność motywowania innych i siebie oraz silne pragnienie osiągnięcia celu przy jednoczesnym skutecznym działaniu to w przypadku dyrektora szkoły cechy równolegle biegnące ze zdolnością do planowania i organizacji pracy. Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie roli dyrektora w zakresie motywowania nauczycieli do wykonywanej pracy w szkole, a przez to uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy nauczyciele czują się zmotywowani do pracy. W tym celu grupa stu nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat tarnowski przebadana została przy pomocy anonimowej ankiety stworzonej specjalnie na potrzeby badań. Analiza przeprowadzonych badań pokazała, że większość nauczycieli czuje się zmotywowanych do pracy. Dyrektorzy szkół poprzez czynniki, które mają do dyspozycji motywują nauczycieli do efektywnego wykonywania swojej pracy. pl
dc.description.abstract Ability to motivate others and yourself and a strong desire to achieve an objective with effective action at the same time are, in the case of school Principal, are features parallel with the ability to plan and organize work. The objective of herewith thesis was to research the role of Principal in the scope of motivating teachers and as a result to get an answer to the question whether teachers feel motivated to work. For this purpose, a group of one hundred teachers from secondary schools in powiat tarnowski was tested by using an anonymous questionnaire created specifically for the research. The analysis of the study showed that most of the teachers feel motivated to work. School Principals through tools they have motivate teachers to work effectively. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject szkoła pl
dc.subject rola dyrektora pl
dc.subject nauczyciel pl
dc.subject system motywowania pl
dc.subject motivation pl
dc.subject school pl
dc.subject the role of director pl
dc.subject teacher pl
dc.subject motivational system pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.title Motywująca rola dyrektora szkoły na przykładzie nauczycieli szkół w powiecie tarnowskim pl
dc.title.alternative Motivating role of a school principal on the example of teachers in the Tarnów County pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-04T14:23:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info