Zarządzanie procesem zmian

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Ciombor, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-01-19T20:14:06Z
dc.date.available 2014-01-19T20:14:06Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4344
dc.description.abstract Zarządzanie procesem zmian, stało się dyscypliną naukową, gdy zaczęto interesować się, znajdowaniem nowych sposobów wprowadzania zmian organizacyjnych, bez wywoływania niepotrzebnych perturbacji w procesie pracy i psychice ludzkiej. Dynamicznie zmieniające się środowisko pracy, liczba zmiennych czynników, mających wpływ na zmiany oraz ich skala zainteresowały wielu ludzi; między innymi Kurta Lewina, który wyszczególnił trzy podstawowe etapy w procesie zmian: znany stan obecny, okres przejściowy i pożądany stan w przyszłości. Kolejną dyscypliną związaną z zarządzaniem zmianami jest - rozwój organizacji (OD), zajmujący się także badaniem wpływu zmian na jednostki i jednostek na zmiany. Obecnie zachodzące zmiany, różnią się od zmian zachodzących w przeszłości, przede wszystkim w trzech aspektach : innowacji technicznej, dostępu do informacji, oraz konkurencyjnego otoczenia w skali globalnej. Współczesne firmy, chcąc sprostać ogromnej konkurencji powinny nieustannie poszukiwać sposobów zmian metod zarządzania, w celu zwiększenia wydajności swojej działalności. Obecne trendy zmian skierowane są szczególnie w kierunku zasobów ludzkich. Korporacje i organizacje świadome wagi tego wyzwania, kładą szczególny nacisk, na poszerzenie kompetencji, motywację i lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi w celu wzrostu konkurencyjności i wydajności. W niniejszej pracy autor przybliża poglądy oraz metody dokonywania zmian i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Omawia także zmiany dotyczące procesu uszeregowania ludzi, zasobów i kultury pod kątem przekształceń sferze organizacyjnej. Uzupełnieniem części teoretycznej, są praktyczne przykłady zmian, zachodzących w firmach; a także ich analiza i ocena, szczegółowo natomiast zostanie omówiony proces wdrażania Total Quality Management w firmie „Elester” S.A. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject organizacja i zarządzanie pl
dc.subject zarządzanie procesem zmian pl
dc.subject Total Quality Managment -TQM pl
dc.subject firma „Elester” S.A. pl
dc.title Zarządzanie procesem zmian pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info