Podpis elektroniczny - aspekty techniczne, prawne, zastosowanie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Sawina Ewa
dc.date.accessioned 2014-02-28T14:06:17Z
dc.date.available 2014-02-28T14:06:17Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6538
dc.description.abstract Podpis elektroniczny wykorzystuje kryptografię asymetryczną. Polega to na tym, że zostaje utworzona para kluczy wzajemnie ze sobą powiązanych: prywatny i publiczny. Klucz prywatny jest znany tylko przez jego właściciela i powinien być on przez niego chroniony i nieudostępniany innym osobom. Klucz publiczny jest kluczem ogólnie dostępnym. Klucz publiczny wykorzystuje się do szyfrowania wiadomości natomiast klucz prywatny do jej deszyfrowania. Aby wyżej wspomniana procedura dobrze funkcjonowała konieczne jest, aby odbiorca wiadomości znał klucz publiczny nadawcy. Jednak, aby odbiorca miał pewność, że wiadomość, którą otrzymał w rzeczywistości pochodzi od jego nadawcy, a nie od osoby podszywającej się pod niego wykorzystuje się infrastrukturę klucza publicznego. Infrastruktura ta służy jednoznacznemu przypisaniu klucza publicznego, który jest powiązany z kluczem prywatnym, określonej osobie. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie uzasadnienia korzyści stosowania, technicznych rozwiązań i prawnych uwarunkowań składania podpisu elektronicznego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject podpis elektroniczny pl
dc.subject kryptografia pl
dc.subject Urząd Certyfikacji pl
dc.subject certyfikat klucza publicznego pl
dc.subject konfiguracja poczty pl
dc.subject unieważnienie certyfikatu pl
dc.subject bezpieczeństwo podpisu elektronicznego pl
dc.subject oświadczenie woli w Internecie pl
dc.subject skutki prawne podpisu elektronicznego pl
dc.subject podpis elektroniczny w Unii Europejskiej pl
dc.title Podpis elektroniczny - aspekty techniczne, prawne, zastosowanie pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info