Organizacja gospodarki budżetowej na przykładzie gminy Grybów

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Igielska, Bogumiła
dc.date.accessioned 2017-06-20T12:48:38Z
dc.date.available 2017-06-20T12:48:38Z
dc.date.issued 2010-12-26 20:04:07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9934
dc.description.abstract W niniejszej pracy zostały ukazane zadania inwestycyjne gminy Grybów, które wpływają na poziom życia mieszkańców. Wszelkie procesy związane z gromadzeniem środków finansowych, a w następnej kolejności z ich wydatkowaniem jest związane bezpośrednio z funkcjonowaniem, uprawnieniami gminy jak i prowadzoną przez nią gospodarką finansową, a co za tym idzie gospodarką budżetową. Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy inwestycji gminy Grybów na przestrzeni lat 2006-2009, któremu został poświęcony szczegółowo rozdział czwarty niniejszej pracy. W rozdziale pierwszym zawarto pojęcie budżetu, opisano strukturę organizacyjną budżetu oraz zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych. Przedstawiono także klasyfikację budżetową, która pozwala na analizę wydatkowanych środków pieniężnych na poszczególne zadania inwestycyjne. Rozdział drugi został poświęcony wyjaśnieniu pojęcia gminy, wyjaśniono zasady prowadzenia rachunkowości, systemu jej finansowania a także przedstawiono etapy planowania i wykonywania budżetu. W rozdziale trzecim została scharakteryzowana gmina Grybów, jak również przedstawiono cele strategii rozwoju społeczno–gospodarczego. Został opisany plan finansowy, jak i jej prognoza dotycząca rozwoju strategii. Czwarty rozdział został poświęcony szczegółowej analizie zadań oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez gminę w latach 2006-2009, jak również jej ewidencjonowaniu i rozliczeniu. Końcowa część zawiera ocenę prowadzonej polityki finansowej pod kątem poziomu życia mieszkańców gminy Grybów. Niniejsza praca została oparta na dostępnej literaturze w zakresie rachunkowości budżetowej. Wykorzystano obowiązujące akty prawne. Natomiast część empiryczna została opracowana w oparciu o sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu gminy Grybów w latach 2006-2009. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gospodarka budżetowa gminy pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject gmina pl
dc.subject strategia rozwoju pl
dc.subject inwestycje gminy pl
dc.subject gmina Grybów pl
dc.title Organizacja gospodarki budżetowej na przykładzie gminy Grybów pl
dc.title.alternative The organisation of the budget economy on the example of Grybów commune pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-02-01T10:13:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info