Active Learning Innovations in Knowledge Management Education Generate Higher Quality Learning Outcomes

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

Innovations in how a postgraduate course in knowledge management is delivered have generated better learning outcomes and made the course more engaging for learners. Course participant feedback has shown that collaborative active learning is preferred and provides them with richer insights into how knowledge is created and applied to generate innovation and value. The course applies an andragogy approach in which students collaborate in weekly dialogue of their experiences of the content, rather than learn the content itself. The approach combines systems thinking, learning praxis, and active learning to explore the interdependencies between topics and how they impact outcomes in real world situations. This has stimulated students to apply these ideas in their own workplaces.
Innowacje dotyczące sposobu prowadzenia kursu Zarządzania Wiedzą dla studentów studiów podyplomowych pozwoliły na osiągnięcie lepszych wyników nauczania i zwiększyły zaangażowanie studentów w kurs. Informacje zwrotne uzyskane od studentów pokazują, że preferują oni wspólne, aktywne uczenie się, pozwalające im na bogatszy wgląd w tworzenie wiedzy i stosowanie jej do osiągnięcia innowacji i wartości. Kurs stosuje podejście andragogiczne, w którym studenci współdziałają w cotygodniowym dialogu dotyczącym ich doświadczeń związanych z treścią kursu zamiast po prostu uczyć się tej treści. Podejście to łączy myślenie systemowe, praktykę uczenia i aktywne uczenie w celu zbadania współzależności między tematami oraz ich wpływem na rzeczywiste sytuacje. Kurs zachęcił studentów do zastosowania tych idei w ich miejscach pracy.

Opis

Słowa kluczowe

knowledge, learning, education, systems thinking, design thinking, tive learning interdependence, wiki, wiedza, uczenie, edukacja, myślenie systemowe, myślenie projektowe, aktywne uczenie, współzależność, wiedza własna

Cytowanie

Shelley, A., Active Learning Innovations in Knowledge Management Education Generate Higher Quality Learning Outcomes. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1 : Knowledge Management Special Issue: Connecting Theory and Practice. Ed. by P. Lambe, s. 129-145