A Research Proposal to Examine Entrepreneurship in Family Business

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

This paper builds on existing theoretical and empirical studies in the areas of family business and entrepreneurship. It uses Dubin ́s theory building framework to propose a model for conducting research of family businesses and its linkage to entrepreneurial activities in Mexico. This works starts by describing the concepts of family business and explains the importance that these definitions can have on the variables to be included in the research. After that, the paper explains how the concept of “familiness” relates to the essence definition of family business. Using the resource-based view (RBV), agency theory, and social capital theories we describe how social capital resources are the basis for building firm capabilities and competitive advantages that influence firm’s performances. Based on this perspective, a theoretical model, laws of interaction, a set of propositions and suggestions for further research are provided.
Niniejsza praca jest oparta o dotychczasowe badania teoretyczne i empiryczne w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości firm rodzinnych. Praca proponuje model badawczy oparty o teorię Dubina dla prowadzenia badań nad firmami rodzinnymi i omawia jego związek z przedsiębiorczością w Meksyku. Praca podejmuje tematykę podstawowych koncepcji w zakresie rodzinnego biznesu i wyjaśnia wpływ podstawowych pojęć na dobór zmiennych wykorzystanych w modelu badawczym. Następnie, praca wyjaśnia w jaki sposób “rodzinność” wiąże się z zasadniczą definicją biznesu rodzinnego. W oparciu o spojrzenie oparte o zasoby (ang. resource-based view (RBV)), agency theory i teorie społecznego kapitału (ang. social capital theories) praca wyjaśnia w jaki sposób społeczne zasoby kapitałowe stanowią podstawę budowania zdolności firmy i jej przewagi konkurencyjnej. W oparciu o taką perspektywę, praca proponuje teoretyczny model, dyskutuje prawa oddziaływania między zmiennymi i nakreśla kierunki dla przyszłych badań w tym zakresie.

Opis

Słowa kluczowe

entrepreneurship, family business, familiness, business performance, teoria Dubina, przedsiębiorczość rodzinna, teoria zasobowa, przewaga konkurencyjna

Cytowanie

Durán-Encalada, J.A., San Martin-Reyna, J.M., Montiel-Campos, H., A Research Proposal to Examine Entrepreneurship in Family Business. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 3 : Managerial and Financial Issues of Mexican Entrepreneurship. Ed. by K. Śliwa, P. Staliński, s. 58-77