Społeczeństwo wiedzy jako główny czynnik konkurencyjności regionu

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

społeczeństwo wiedzy, konkurencyjność regionu, rozwój regionalny, edukacja powszechna, gospodarka oparta na wiedzy, system edukacji

Cytowanie

Zagadnienia Naukoznawstwa, 2002, nr 4(154), s. 467-476