Funding Innovation in Poland through Crowdfunding

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

Abstrakt

Funding innovative projects is one of the most serious problems faced by business owners in Poland. Therefore, due to the difficulties of obtaining external sources of financing, crowdfunding may constitute a new source of fundraising for innovative ventures. Therefore, crowdfunding – as a way of raising capital for projects – is the subject of the discussion in this article. The research aim of the article is to identify and evaluate crowdfunding platforms as well as the innovative projects carried out by these platforms in Poland in 2014-2016. The first part characterizes crowdfunding as a source of funding innovation and presents the nature of crowdfunding, its characteristics and models. The empirical part is based on inductive-deductive inference, desk research, i.e. the analysis of crowdfunding market in Poland in two research periods and a case study analysis. The article shows the results of the research on the Polish crowdfunding market in 2014-2016. The author also presents a case study of funding innovation on the Kickstarter.com platform by a Polish company Sher.ly.
Finansowanie projektów innowacyjnych jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi mają do czynienia właściciele przedsiębiorstw w Polsce. Dlatego w związku z trudnościami z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, crowdfunding stanowić może nowe źródło pozyskiwania środków na przedsięwzięcia innowacyjne. Przedmiotem rozważań w artykule jest zatem crowdfunding jako sposób na pozyskanie kapitału na realizację projektów. Celem badawczym artykułu jest identyfikacja i ocena platform crowdfundingowych i realizowanych na nich projektów innowacyjnych w Polsce w latach 2014–2016. W pierwszej części przedstawiono istotę crowdfundingu, cechy charakterystyczne, modele jego działania. Scharakteryzowano crowdfunding jako źródło finansowania innowacji. W części empirycznej posłużono się wnioskowaniem indukcyjno-dedukcyjnym, analizą desk research (analiza rynku crowdfundingu w Polsce w dwóch okresach badawczych) i analizą studium przypadku. Przedstawiono wyniki badań dotyczących polskiego rynku crowdfundingu w latach 2014-2016 (oszacowano ilość funkcjonujących platform w danym okresie badawczym, model crowdundingu stosowanego przez platformę, rodzaj projektów uzyskujących finansowanie i liczbę projektów innowacyjnych finansowanych na platformach. Przedstawiono także analizę przypadku finansowania innowacji na platformie Kickstarter.com przez polską firmę Sher.ly

Opis

Słowa kluczowe

innovation, crowdfunding, funding innovation, Poland, innowacje, finansowanie innowacji, Polska

Cytowanie

Kozioł-Nadolna, K., Funding Innovation in Poland through Crowdfunding. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 3 : Innovation in Finance. Ed. by K. Prędkiewicz, O. Kalinowska-Beczyńska, J. Karsai, s. 7-29