Entrepreneurial Orientation (EO) and Performance of Government-Linked Companies (GLCs)

dc.contributor.authorKoe, Wei-Loon
dc.date.accessioned2014-03-25T09:41:16Z
dc.date.available2014-03-25T09:41:16Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractQuite often, people have negative views on government-linked companies (GLCs) due to the unsatisfactory performance of some key players. In order to improve the performance of GLCs in the country, Malaysian government implemented GLC Transformation Program (GLCT) in 2004. As the program is approaching its ending phase, some efforts are needed to assess the performance of GLCs. This study aimed to examine the influence of EO dimensions on the performance of GLCs. The sample of this study consisted of 153 subsidiaries and branches of G20. Based on the multiple regression analysis performed, this study found that all the five dimensions in EO, namely innovativeness (INNO), pro-activeness (PROA), risk-taking (RISK), competitive aggressiveness (COMP) and autonomy (AUTO) recorded significant positive effects on performance of GLCs. Competitive aggressiveness was identified as the most important factor that influences the performance of GLCs. As such, all the hypotheses developed for this study were supported. The results suggested that EO is not only suitable to be applied in privately owned companies, but also in GLCs. Hence, GLCs should not be perceived as public entities and they should be more entrepreneurial in managing their organizations to achieve high performance. Furthermore, this study also verified that EO is a good determinant of GLCs’ performance. At the end of this paper, recommendations for future research have been put forth.pl
dc.description.abstractLudzie bardzo często mają negatywne opinie na temat firm powiązanych z rządem (GLC), co spowodowane jest niezadawalającą efektywnością głównych graczy w tej branży. W celu poprawienia efektywności firm państwowych, rząd Malezji w 2004 roku wdrożył Program Transformacji GLC. Jako iż program dobiega końca, należałoby ocenić efektywność GLC. Nasze badania objęły 153 filie i oddziały firm z grupy G20, a celem było zbadanie wpływu wywieranego przez wymiary orientacji przedsiębiorczej na GLC. Opierając się na przeprowadzonej analizie wielokrotnej regresji, badania nasze dowiodły, iż innowacyjność (INNO), proaktywność (PROA), podejmowanie ryzyka (RISK), agresywne konkurowanie (COMP) oraz autonomia (AUTO) odnotowały znaczący pozytywny wpływ na efektywność GLC. Jako takie, wszystkie hipotezy sformułowane podczas naszych badań znalazły potwierdzenie. Wyniki sugerują, że orientacja przedsiębiorcza nie tylko nadaje się do zastosowania w firmach prywatnych, lecz także w GLC. Dlatego GLC nie powinny być postrzegane jako organizacje publiczne; powinny one wykazywać większą przedsiębiorczość w zarządzaniu organizacją, by osiągnąć lepsze efekty. Ponadto, badanie zweryfikowało, że orientacja przedsiębiorcza jest dobrą determinantą efektów osiąganych przez GLC. Praca kończy się zaleceniami dotyczącymi przyszłych badań.pl
dc.identifier.citationKoe, W., Entrepreneurial Orientation (EO) and Performance of Government-Linked Companies (GLCs). Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 3 : Entrepreneurial Orientation and Opportunities. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 21-41pl
dc.identifier.issn2299-7326
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/7203
dc.language.isoenpl
dc.publisherNowy Sacz School of Business – National-Louis Universitypl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectentrepreneurial orientation (EO)pl
dc.subjectfirmspl
dc.subjectgovernmental-linked companies (GLCs)pl
dc.subjectperformancepl
dc.subjectorientacja przedsiębiorczapl
dc.subjectfirmypl
dc.subjectfirmy powiązane z rządempl
dc.subjectefektywnośćpl
dc.titleEntrepreneurial Orientation (EO) and Performance of Government-Linked Companies (GLCs)pl
dc.typearticlepl

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
Koe Wei-Loon, Entrepreneurial Orientation (EO) and Performance of Government-Linked Companies (GLCs).pdf
Rozmiar:
164.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.5 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: