Findings From International Surveys Providing a Snapshot of the State of KM From a Practitioner Point of View

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

Data collected through an online survey and through a number of detailed company assessments throw light on the relative strengths and weaknesses of different elements of Knowledge Management (KM) frameworks as applied globally. The online survey - a quick self-administered test, shows the strongest elements within the framework to be Technology and Behaviors and Culture. The weakest elements are KM Governance and KM Roles. The assessment - a detailed diagnostic process based on in-depth interviews, shows the strongest elements within the framework to be Technology and the Discussion of Knowledge. The weakest elements are KM Governance and KM Roles. a comparison of the results from the two sources is reassuringly close. More data may allow a more detailed analysis. Preliminary results suggest that national culture may influence the development of Knowledge Management Frameworks, with a correlation between strong Individuality and weak KM Governance and Roles.
Dane zebrane w badaniu internetowym oraz z kilku szczegółowych ocen firm rzucają nowe światło na relatywne mocne i słabe punkty różnych elementów schematów zarządzania wiedzą o globalnym zastosowaniu. Badanie internetowe – szybki test do samodzielnego wypełnienia, pokazuje, że najsilniejszymi elementami schematu są Technologia, Zachowania i Kultura. Najsłabszymi elementami są Ład i Role w Zarządzaniu Wiedzą. Ocena – szczegółowy proces diagnostyczny oparty na dogłębnych wywiadach, pokazuje, że najmocniejszymi składnikami schematu są Technologia i Dyskusja, zaś najsłabszymi Ład i Role w Zarządzaniu Wiedzą. Porównanie wyników uzyskanych z tych dwóch źródeł pokazuje jak bardzo są one zbliżone. Większa ilość danych może pozwolić nam na dokładniejszą analizę. Wstępne wyniki sugerują, że kultura narodowa może wpływać na rozwój Schematów Zarządzania Wiedzą, może też zachodzić korelacja między silnym Indywidualizmem a słabym Ładem i Rolami w Zarządzaniu Wiedzą.

Opis

Słowa kluczowe

Knowledge Management Survey, Knowledge Management Assessment, Knowledge Management Benchmark, Knowledge Management Framework, Knowledge Management Roles, Knowledge Management Technology, Knowledge Management Governance, badanie zarządzania wiedzą, ocena zarządzania wiedzą, wzorcowe zarządzania wiedzą, schemat zarządzania wiedzą, role w zarządzaniu wiedzą, technologia w zarządzaniu wiedzą, ład w zarządzaniu wiedzą

Cytowanie

Milton, N.J., Findings From International Surveys Providing a Snapshot of the State of KM From a Practitioner Point of View. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1 : Knowledge Management Special Issue: Connecting Theory and Practice. Ed. by P. Lambe, s. 109-127