Developing Innovative Business Models in Social Ventures

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

Social ventures represent a new type of organization that aim to create sustainable social value, such as promoting the well-being of communities and their existence is based on developing solutions to tackle complex social problems. Developing a suitable business model for a social venture is crucial because the right model with a sustainable value offering in its core can support the venture and direct it toward self-sustainability and competitiveness. Research on social venture business models has been so far limited and particularly innovation in business models needs more inquiry. Through an in-depth case study, we aim to extend the understanding how business models of social ventures can meet these goals and how the business model elements interact with each other. The study findings indicate that opportunity recognition which is followed by innovative resource mobilization and integration can turn into a well-functioning business-model that serves the desired ends, creating social value and help to achieve self-sustainability. Furthermore, establishing the right interconnections between the business model elements was found to support the development of an efficient social venture business model.
Przedsięwzięcia społeczne reprezentują nowy typ organizacji, których celem jest stworzenie trwałej wartości społecznej, takiej jak promowanie dobrobytu społeczności, a ich istnienie opiera się na tworzeniu rozwiązań do radzenia sobie ze złożonymi problemami społecznymi. Opracowanie odpowiedniego modelu biznesowego przedsięwzięcia społecznego jest kluczowe, ponieważ odpowiedni model o zrównoważonej ofercie wartości może wspierać przedsięwzięcie i skierować je w kierunku samowystarczalności i konkurencyjności. Badania na modelach przedsięwzięć społecznych jak dotąd są ograniczone, tak więc w szczególności innowacje w modelach biznesowych wymagają większego zainteresowania. Poprzez pogłębione badanie przypadku staramy się rozszerzyć wiedzę, jak modele biznesowe przedsięwzięć społecznych mogą osiągnąć swój cel, oraz w jaki sposób elementy modelu biznesowego współdziałają ze sobą. Wyniki badania wskazują, że rozpoznanie możliwości, po których następuje mobilizacja i integracja innowacyjnych zasobów, może przekształcić się w dobrze funkcjonujący biznes-model, który służy do pożądanych celów, tworzenia wartości społecznej i przyczynić się do osiągnięcia samowystarczalności. Ponadto, ustalenia właściwych wzajemnych powiązań pomiędzy elementami modelu biznesowego okazały się wspierać rozwój efektywnego modelu biznesowego przedsięwzięcia społecznego.

Opis

Słowa kluczowe

social entrepreneurship, social ventures, business models, social value creation, przedsiębiorczość społeczna, przedsięwzięcia społeczne, modele biznesowe, tworzenie wartości społecznej

Cytowanie

Jokela, P., Elo, M., Developing Innovative Business Models in Social Ventures. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 1 : Business Model Innovation – A Concept Between Organizational Renewal and Industry Transformation. Ed. by J. Freiling, s. 103-118