Innovation and CSR Impact on Financial Performance of Selected Companies in Mexico

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

This study analyzes the behavior of the companies in the index of México’s Precios y Cotizaciones (IPC), with respect to measures of financial performance and its relationship with the two main approaches of innovation, according to the Bogota and Oslo manuals; assessing their impact on the stock price. The data is used on a quarterly basis from January 2000 to December 2011. It also makes reference to the impact of having the distinction “Socially Responsible Company” (Corporate Social Responsibility), in the Mexican stock market price reaction. Our main interest is to be pioneers in the search for relationships between topics that are currently treated as “alien” (CSR and Innovation) in formal academic publications, but we intuitively know that they are related inside organizations.
Praca analizuje zachowanie firm umieszczonych w México’s Precios y Cotizaciones (IPC) biorąc pod uwagę wskaźniki finansowe i ich związek z dwoma głównymi podejściami do innowacji; analizie poddany jest wpływ podejść do innowacji na ceny akcji. Badanie oparte jest o dane kwartalne z okresu styczeń 2000 do grudzień 2011. Praca odnosi się do wpływu jaki wywiera adnotacja „Firma społecznie odpowiedzialna” (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) na reakcję akcji. Intencją autorów jest podjęcie pionierskich badań nad zależnościami zachodzącymi pomiędzy CSR i Innowacyjnością - kwestiami, które w literaturze naukowej traktowane są jako niepowiązane, choć intuicja sugeruje związki zachodzące pomiędzy tymi zagadnieniami.

Opis

Słowa kluczowe

value of relevance, innovation and financial, distinctive of corporate social responsibility, firma społecznie odpowiedzialna, innowacyjność, akcje

Cytowanie

Durán-Vázquez, R., Lorenzo-Valdés, A., Moreno-Quezada, G.E., Innovation and CSR Impact on Financial Performance of Selected Companies in Mexico. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 3 : Managerial and Financial Issues of Mexican Entrepreneurship. Ed. by K. Śliwa, P. Staliński, s. 5-20