Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład

Abstrakt

Materiały ze szkolenia dla pracowników dydaktycznych pt.: „Budowa Repozytorium Instytucjonalnego”, które odbyło się 19.12.2013 r. Poruszane zagadnienia wiążą się z problematyką budowy repozytoriów instytucjonalnych oraz ich roli w upowszechnianiu nauki. Przedstawiono ideę Open Access, narzędzia wspomagające komunikację naukową oraz podjęto próbę określenia roli, jaką może pełnić repozytorium w budowaniu wirtualnej społeczności uczelni w środowisko lokalnym ale też w szerszym - krajowym i międzynarodowym.

Opis

wersja 2
Materiały ze szkolenia dla pracowników dydaktycznych pt.: „Budowa Repozytorium Instytucjonalnego”, które odbyło się 19.12.2013 r.

Słowa kluczowe

repozytorium instytucjonalne, open access, czasopisma elektroniczne, upowszechnianie nauki, serwisy społecznościowe

Cytowanie