Doktryna polityczna Chrześcijańskiej Demokracji a proces zjednoczenia Europy

Abstrakt

Kongres założycielski partii Chrześcijańskich Demokratów. Poznań, 13 stycznia 1991 r.

Opis

Słowa kluczowe

Chrześcijańska Demokracja, partie polityczne

Cytowanie