Trust Towards Managers, Perceived Managerial Responsibility and Individual Effectiveness: Exploring Organizational Outcomes of Trust Beliefs

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Abstrakt

Trust has become a very useful explanatory device in organizational science. This paper presents and clarifies the current psychological debate on trust, verifies the Integrative Model of Organizational Trust in the natural organizational setting, suggests perceived responsibility as additional trust antecedent and analyzes the possible influence that trust towards managers has on employee engagement and performance. The results imply that among trust antecedents, perceived managerial benevolence and integrity influence trust towards managers heavily, while perceived ability of managers has substantial impact on employee work engagement. The possibility of distinguishing domain-general trust and domain-specific confidence as separate aspects of trust is discussed.
Zaufanie to jedno z najbardziej użytecznych pojęć eksplanacyjnych w naukach o organizacji. Artykuł prezentuje i wyjaśnia stan współczesnej debaty psychologicznej na temat zaufania, poddaje weryfikacji Integracyjny Model Zaufania Organizacyjnego w naturalnym kontekście organizacyjnym, sugeruje postrzeganą odpowiedzialność jako dodatkowy warunek zaufania oraz analizuje możliwy wpływ, jaki zaufanie do menedżerów ma na zaangażowanie i poziom wykonania pracowników. Wyniki przedstawione w artykule sugerują, że pośród wszystkich antecedensów zaufania, postrzegana życzliwość i integralność moralna menedżerów wpływa najmocniej na zaufanie do nich, podczas gdy ich postrzegany poziom umiejętności wpływa najbardziej na zaangażowanie pracowników. W artykule zaproponowane zostaje wprowadzenie rozróżnienia między dwoma aspektami zaufania do menedżerów: ogólnodomenowym oraz domenospecyficznym.

Opis

Słowa kluczowe

trust, responsibility, individual effectiveness, industrial and organizational psychology

Cytowanie

Nowy Sącz Academic Review, 2009, no. 5, s. 84 - 101