Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

The aim of the paper is to analyze the knowledge creation and conversion processes in military organizations using the SECI model as a framework. First of all, knowledge creation activities in military organizations are identified and categorized. Then, knowledge socialization, externalization, combination and internalization processes are analyzed. The paper studies methods, techniques and tools applied by NATO and the U.S. Army to support the aforementioned processes. As regards the issue of knowledge socialization, counseling, coaching, mentoring and communities of practice are discussed. Lessons Learned systems and After Action Reviews illustrate the military approaches to knowledge externalization. Producing doctrines in the process of operational standardization is presented as a solution used by the military to combine knowledge in order to codify it. Finally, knowledge internalization through training and education is explored.
Celem artykułu jest analiza procesów tworzenia i konwersji wiedzy w organizacjach wojskowych. Do analizy zastosowano model SECI wykorzystywany w organizacjach biznesowych. W artykule, po pierwsze, dokonano identyfikacji i kategoryzacji działań ukierunkowanych na tworzenie wiedzy organizacyjnej w środowisku wojskowym. Następnie szczegółowej analizie poddano wybrane techniki i narzędzia wykorzystywane do socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji i internalizacji wiedzy w NATO i Armii Stanów Zjednoczonych. Omówiono zastosowanie counsellingu, coachingu i mentoringu do pobudzania i wspierania procesów socjalizacji wiedzy. Wskazano na rosnącą rolę odgrywaną w środowisku wojskowym przez wspólnoty praktyków. Przedstawiono rozwiązania wspierające eksternalizację wiedzy takie jak systemy wykorzystania doświadczeń (Lesssons Learned) i procedura After Action Review. Poddano analizie standaryzację operacyjną jako przykład procesu kombinacji wiedzy ukierunkowanego na kodyfikację dostępnej wiedzy w formie doktryn i wojskowych dokumentów normatywnych. Wreszcie skoncentrowano uwagę na szkoleniu i kształceniu w organizacjach wojskowych, które to procesy mają służyć internalizacji wiedzy przez członków organizacji.

Opis

Słowa kluczowe

SECI model, military organizations, knowledge socialization, knowledge externalization, knowledge combination, knowledge internalization, counseling, coaching, mentoring, communities of practice, lessons learned systems, after action reviews, operational standardization, military training and education, military exercises, model SECI, organizacje wojskowe, socjalizacja wiedzy, eksternalizacja wiedzy, kombinacja wiedzy, internalizacja wiedzy, counseling, coaching, mentoring, wspólnoty praktyków, systemy wykorzystania doświadczeń, standaryzacja operacyjna, szkolenie i kształcenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe

Cytowanie

Lis, A., Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1 : Knowledge Management Special Issue: Connecting Theory and Practice. Ed. by P. Lambe, s. 57-78