Self-Determination the Fundamental Category of Person in the Understanding of Karol Wojtyła

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Abstrakt

The concept of self-determination is the central category of person in the understanding of Karol Wojtyła. He perceived and developed it thanks to the application of a phenomenological method so that in the full description of experience gained by man one arrives at the noumenal bases of man himself.
Pojęcie samostanowienie jest centralną kategorią osoby w ujęciu K. Wojtyły. Uchwycił i wypracował je dzięki zastosowaniu metody fenomenologicznej, tak by w tym pełnym opisie przeżywanego doświadczenia człowieka dotrzeć do podstaw ontycznych człowieka.

Opis

Słowa kluczowe

experience, act, self-determination, truth

Cytowanie

Nowy Sącz Academic Review, 2009, no. 5, s. 12-16