Business Model Adaptation and the Success of New Ventures

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

In this study, we explore the connections between business model adaptation and the success of new ventures. We do so by analysing in depth the business model evolution of three new Italian ventures throughout their first years of life. We try to understand if and how the evolution of these firms’ business models is connected to their success. Our analysis reveals that adapting their business models was crucial to enabling these firms to survive in extremely dynamic environments. However, it did not fully act as a catalyst for their processes of growth and did not increase their profitability.
W tym badaniu poszukujemy powiązań między dostosowaniem modelu biznesowego i sukcesem nowych przedsięwzięć. W tym celu, przeprowadzamy dogłębną analizę ewolucji modelu biznesowego trzech nowych włoskich przedsięwzięć w pierwszym roku ich działalności. Staramy się zrozumieć, czy i w jaki sposób ewolucja modeli biznesowych tych firm przekłada się na ich sukces. Nasza analiza pokazuje, że dostosowanie modeli biznesowych odegrało kluczową rolę w umożliwieniu tym firmom przetrwanie w ekstremalnie dynamicznych środowiskach. Jednak proces ten nie w pełni zadziałał jako katalizator procesów wzrostu i nie zwiększył rentowności firm.

Opis

Słowa kluczowe

business model adaptation, business model, new ventures, survival, growth, dostosowanie modelu biznesowego, model biznesowy, nowe przedsięwzięcia, przeżycie, wzrost

Cytowanie

Balboni, B., Bortoluzzi, G., Business Model Adaptation and the Success of New Ventures. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 1 : Business Model Innovation – A Concept Between Organizational Renewal and Industry Transformation. Ed. by J. Freiling, s. 119-140