Total Participation in Project Management - Friend or Foe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Abstrakt

The aim of this study was to examine how one’s preferred management style (participative or autocratic), influences project-group effectiveness and his or her job satisfaction. The group experiment simulating a project management task has shown that people’s preferred management style did not reflect their actual behavior. As predicted, members of participative project groups were more satisfied with the task they performed, and reported a more positive mood after the experiment. Members of autocratic groups were less satisfied and reported a more negative mood after the experiment. Contrary to the hypothesis, no significant effects on effectiveness were observed.
Celem opisanego poniżej badania jest zbadanie relacji pomiędzy preferowanym stylem zarządzania danej osoby (na skali partycypacyjny-autorytarny) a efektywnością pracy w projekcie oraz zadowoleniem uczestników. Eksperyment grupowy, polegający na pracy w symulowanym projekcie, pokazał, że preferencje osób badanych nie przekładały się na ich rzeczywiste zachowania. Zgodnie z przewidywaniami członkowie grup zarządzanych partycypacyjnie byli bardziej zadowoleni z wykonywanych zadań a ich nastrój po eksperymencie był lepszy niż grup zarządzanych autorytarnie. Członkowie grup zarządzanych autorytarnie byli mniej zadowoleni oraz zanotowali obniżenie nastroju. Wbrew oczekiwaniom nie zanotowano istotnych różnic pomiędzy efektywnością obu stylów zarządzania.

Opis

Słowa kluczowe

total participation, project management, leadership

Cytowanie

Nowy Sącz Academic Review, 2009, no. 5, s. 70-83