Statystyki dla Repozytorium Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Wyświetlenia ogółem

views
Innowatyka - nowy horyzont : innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników 397
Zarządzanie wartością dla klienta – marketingową odpowiedzią na determinanty decyzji zakupowych klientów 152
Poziom i struktura lęku a poczucie jakości życia u osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia 70
Stres, satysfakcja z życia i lęk przed COVID-19 u nauczycieli pracujących zdalnie 39
Extending business models to environmental sustainability: a proposal for an eco-friendly spa 37
Platforma integracyjna wspomagająca branżę e-commerce w procesie dostawy towarów z wykorzystaniem Domain Driven Design oraz zasad czystej architektury 37
Poczucie sensu życia i style radzenia sobie ze stresem u osób zakażonych HIV 33
Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie budowania wizerunku firmy na przykładzie Orange Polska S.A. 26
Mobbing jako współczesne zagrożenie w środowisku pracy 25
Przemoc w rodzinie ofiary przemocy 24