Ogólnopolska Konferencja WSB-NLU : Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów

Ogólnopolska Konferencja WSB-NLU organizowana jest systematycznie raz w roku zawsze w trzecim tygodniu czerwca: poniedziałek-wtorek począwszy od 2001 roku pod stałym hasłem: Konferencja Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, pt. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów. Po każdej konferencji na przełomie października/listopada pojawia się recenzowana monografia (zarówno w formie drukowanej jak i online) jako pokłosie zgłoszonych referatów przez uczestników. Do tej pory ukazało się 11 tomów, które znajdują się w menu "Monografie". Ostatnie tomy można też w formie online czytać na stronie Books Google. Obszary tematyczne : nowe metody i narzędzia zarządzania, strategie sukcesu organizacji for-profit i non-profit, procesy globalizacji w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem, kreowanie rozwoju regionalnego, współczesne wyzwania dla marketingu, zarządzanie i marketing w kontekście europejskim i światowym, finansowe aspekty organizacji. Komitet naukowy : prof. dr hab. Adam Nalepka – przewodniczący, prof. dr hab. Barbara Błaszczyk, prof. dr hab. Józefa Famielec, dr hab. Anna Fornalczyk, dr hab. Iwona Kowalska, prof. dr hab. Marek Lisiński, dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska, prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, dr hab. Halina Piekarz, dr hab. Kazimierz R. Śliwa. Komitet organizacyjny : dr Anna Ujwary – Gil.

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 13 z 13