Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 6 z 6
 • Pozycja
  Urzędy skarbowe w Polsce 1982-1996. Podstawy normatywne funkcjonowania
  (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju - Ryki, 2013) Dąbrowski, Karol
  Ustawa o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych z 1982 roku przywróciła w polskiej administracji skarbowej urzędy i izby skarbowe. Weszła w życie 1 stycznia 1983 roku, a w 1994 roku doczekała się tekstu jednolitego. Moc obowiązującą utraciła 1 stycznia 1997 roku, gdy weszła w życie aktualna ustawa z 1996 roku. Przywrócony w 1982 roku model administracji skarbowej, w którym istnieją urzędy skarbowe na szczeblu lokalnym i izby skarbowe na poziomie regionalnym, dobrze sprawdziła się w polskiej kulturze administracyjnej. Wiele negatywnych zjawisk w polskiej skarbowości wynika z podporządkowania administracji skarbowej politycznemu ośrodkowi, czyli Ministerstwu Finansów. Dopiero stworzenie niezależnego od rządu pionu administracji skarbowej, która będzie odpowiedzialna za ściąganie podatków bezpośrednio dla Narodowego Banku Polskiego, z pominięciem rządu, może pozwolić na usprawnienie polityki podatkowej państwa z korzyścią dla obywateli. Dlatego też autor wyraźnie krytycznie odnosi się do projektów deprecjonowania roli urzędów skarbowych w systemie polskiej skarbowości.
 • Pozycja
  Rocznik Samorządowy
  (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju - Ryki, 2013) Dąbrowski, Karol (red. nacz.)
 • Pozycja
  Sytuacja prawna spółdzielni w Polsce I połowy XXI wieku
  (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, 2013) Dąbrowska, Anna; Dąbrowski, Tomasz
 • Pozycja
  Od państwa do obywateli – czy samorząd jest potrzebny?
  (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, 2013) Dąbrowski, Karol (red.)
 • Pozycja
  Urzędy skarbowe w Polsce 1996–2012. Podstawy normatywne funkcjonowania
  (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju - Ryki, 2012) Dąbrowski, Karol
  Artykuł "krok po kroku" omawia przepisy ustawy o urzędach i izbach skarbowych z 1996 roku. Opisuje przede wszystkim organizację urzędów skarbowych. Autor bazuje na stanie prawnym z dnia 1 listopada 2012 roku. Jego zdaniem należy na nowo napisać tekst ustawy, ponieważ po wielu nowelizacjach jest on redakcyjnie niespójny. Należy też poprawić regulacje, dotyczące konkursów na stanowiska naczelników urzędów skarbowych. Podkreśla rolę urzędów skarbowych, jako tych instytucji administracji skarbowej, które stoją najbliżej obywateli. Stąd też ich pozycja powinna być przedmiotem szczególnej uwagi resortu finansów. Bardzo ważna jest też ochrona urzędów przed upolitycznieniem, wpływami władz centralnych – rządowych i lokalnych – samorządowych.
 • Pozycja
  Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi
  (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego, 2013) Dąbrowski, Karol (red.)