Artykuły naukowe (Bib)

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Repozytorium instytucjonalne – jego funkcje i narzędzia w komunikacji naukowej w oparciu o doświadczenia WSB-NLU [Preprint]
    (2014-01-20) Sidor, Maria Wanda
    Repozytoria instytucjonalne stają się coraz bardziej popularne jako źródło informacji oraz nowa forma komunikacji naukowej i wpisują się też w politykę wielu państw dotyczącą zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych. Na świecie od kilku lat repozytoria wpisane są w strategie rozwoju uczelni na poziomie zarówno lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Powstało też sporo publikacji analizujących modele biznesowe i przyjęte strategie rozwoju tychże repozytoriów, czy opisujących doświadczenia związane z wdrożeniami różnych systemów, kosztów tworzenia i funkcjonowania. Tematem niniejszego artykułu jest rola repozytorium w środowisku uczelni. Na podstawie literatury przedmiotu i własnych doświadczeń zostaną zaprezentowane funkcje jakie pełni repozytorium oraz narzędzia wspomagające komunikację naukową.