Od lokalnego wizerunku do rozwijania współpracy w oparciu o bazę publikacji

Abstrakt

Bibliotekarze akademiccy próbują wspierać naukowców poprzez informowanie o nowych kanałach oraz współtworzenie narzędzi wspomagających proces komunikacji naukowej. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jednym z takich narzędzi jest Bibliografia Publikacji Pracowników. Początkowo była tworzona w celu dokumentowania danych o dorobku, wspomagania studentów w procesie tworzenia prac dyplomowych oraz tworzenia lokalnego wizerunku Uczelni. W kolejnych latach baza została zauważona przez inne ośrodki naukowe i zaczęła odgrywać rolę w dzieleniu się informacjami o publikacjach. Jednak przy początkach tworzenia tej bazy nikt nie zakładał, że stanie się narzędziem do oceny dorobku i prestiżu naukowców. Stała się jednocześnie narzędziem do współpracy pracowników Informacji Naukowej z Władzami Uczelni i Wydziałów, jednostkami Uczelni (m.in. Dział Nauki, Wydawnictwo UP, Centrum Transferu Technologii), a także szerzej z podmiotami na poziomie miasta i kraju.

Opis

Prezentacja z XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu w dn. 24-25.05.2018 r. pt. "Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia". Sesja III.

Słowa kluczowe

Cytowanie