Wpływ różnorodności kulturowej na motywację pracowników do pracy. Na przykładzie Restauracji Nando’s w Londynie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013-07-30 13:48:20

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Głównym celem niniejszej pracy jest całościowe ujęcie zagadnień związanych z różnorodnością kulturową oraz wpływem różnorodności na motywację pracowników. W pracy chciałabym podzielić się swoimi doświadczeniami, obserwacjami, jak również dotychczasowo zdobytą wiedzą na temat pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo oraz jaki miało to wpływ na motywację pracowników w Restauracji Nando’s w Londynie. Ponadto zdecydowałam się zbadać świadomość pracowników restauracji dotyczącą wpływu różnic kulturowych, na funkcjonowanie w organizacji. Celem pracy było całościowe ujęcie zagadnień związanych z różnorodnością kulturową oraz wpływem różnorodności na motywację pracowników w badanej placówce. Postawiona teza, iż różnorodność kulturowa wpływa na wzrost motywacji w przedsiębiorstwie została przyjęta i potwierdzona badaniami. Zastosowana przeze mnie metoda badawcza - ankieta, pozwoliła mi na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie. Przeprowadzone badania wykazały, że owszem - zróżnicowanie kulturowe pracowników restauracji wpływa na wzrost motywacji. Wszystkie materiały, z których korzystałam w niniejszej pracy, zostały wymienione w bibliografii.

Opis

Słowa kluczowe

gastronomia, różnice kulturowe, człowiek w pracy, motywowanie pracowników, kultura organizacyjna, motywacyjna funkcja płac

Cytowanie