Languages in Problem Solving and Modeling

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

The article concerns the problem of languages used in modeling and solving problems. Its framework stems from the distinction between two problem solving approaches – expert and interactive approach. The language choice is particularly important for the latter; we cannot solve a problem using a language that has not been used for the problem description. The text presents some arbitrarily chosen problem modeling languages, including computer supported ones. Special attention is paid to the SEQUAL and System Dynamics language.
Artykuł dotyczy problemu języka stosowanego w procesach modelowania i rozwiązywania problemów. Dwa podejścia są przedstawiane jako kanwa – tzw. eksperckie oraz interaktywne, w którym problem języka jest szczególnie ważny. Wynika to z zależności między językiem opisu rzeczywistości a językiem, w którym następuje modelowanie i rozwiązywanie problemów. Nie można rozwiązać problemu w innym języku niż ten, w którym został on opisany. Przedstawione są bardziej znane formalne języki modelowania problemów, włączając w to komputerowe modelowanie problemów. Bliżej przedstawione są języki SEQUAL oraz Dynamiki Systemów.

Opis

Słowa kluczowe

problem modeling and solving, formal modeling languages, expert and interactive approach to problem modeling, SEQUAL, System Dynamics language, modelowanie i rozwiązywanie problemów, formalne języki modelowania, podejście eksperckie i interaktywne, język Dynamiki Systemów

Cytowanie

Śliwa, K., Languages in Problem Solving and Modeling. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 4 : Contemporary Innovation and Entrepreneurship Concepts. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 69-82