Outsourcing w branży medycznej na przykładzie dwóch szpitali w Małopolsce

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-01-27 13:08:43

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem pracy jest ukazanie outsourcingu w branży medycznej. Dokonano go na przykładzie dwóch krakowskich szpitali: Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. Przy wyborze szpitali uwzględniono następujące kryteria: porównywalność obiektów, konkurencyjność oraz odmienną sytuacje finansową. Analizę efektywności outsourcingu przeprowadzono analizując funkcje żywienia, prania, sprzątania oraz utylizowania śmieci w tych szpitalach. Ocena efektywności badanych szpitali została przeprowadzona w wymiarze techniczno ekonomicznym, behawioralnym i jakościowym. Analiza potwierdziła pozytywną efektywność outsourcingu w badanych szpitalach w zakresie funkcji pomocniczych. Szpitale, wykorzystując wskazane w pracy działania osłabiające występowanie efektów niekorzystnych, wzmocnione ich dotychczasowym doświadczeniem we współpracy z dostawcami zewnętrznymi, mogą wpływać na poprawę wyników efektywności outsourcingu.
The aim of the dissertation is the presentation of outsourcing in medical industry based on the example of two hospitals in Kraków (Cracow): Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (John Paul II Specialist Hospital in Krakow) and Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. (Ludwik Rydgier Specialist Hospital, Polish limited liability company). The following criteria were taken into account when choosing the hospitals: comparability of facilities, competitiveness and different financial situation. The analysis of outsourcing efficiency was conducted through the analysis of the functions of catering, laundry and cleaning services as well as waste management in those hospitals. The efficiency assessment of the examined hospitals was conducted with regard to technical and economic, behavioural and qualitative aspects. As far as the support functions are concerned, the analysis confirmed the positive outsourcing efficiency in the examined hospitals. The hospitals may influence the improvement of the results of outsourcing efficiency through taking actions presented in the dissertation, which reduce the occurrence of negative effects and which are strengthened by previous experience of the hospitals with external suppliers.

Opis

Słowa kluczowe

outsourcing, branża medyczna, szpitale publiczne, zarządzanie organizacjami, efektywność outsourcingu, outsourcing, medical industry, public hospitals, management of organisations, outsourcing efficiency

Cytowanie