Exploring the relationships between personality and sources of motivation

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017-06-16

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

One of the current business problems is the lack of motivation at work. It influences company's performance and job satisfaction of employees. Understanding the relationship between personality traits and motivation is essential for managers to develop an appropriate way of encouraging workers. Based on the theoretical background of the Big Five Personality Model and Motivation Sources Inventory, the relationships between personality dimensions and sources of motivation were examined using correlation analysis. The data was collected within the “Rohlik.cz” company based in Prague, Czech Republic. Extraversion was found to be the strongest positive predictor of Intrinsic Process Motivation. Additionally, Extraversion was positively associated with Instrumental, External Self-Concept, and Goal-Internalization sources of motivation. Conscientiousness and Openness to Experience were linked to Intrinsic Motivation. Neuroticism was negatively related to Intrinsic Motivation and Internal Self-Concept. Agreeableness was found to have no relationships with motivation sources.
Jednym z obecnych problemów biznesowych jest brak motywacji do pracy. To z kolei wpływa na wyniki firmy i zadowolenie pracowników. Zrozumienie związku między cechami osobowymi a motywacją ma kluczowe znaczenie dla menedżerów w opracowaniu odpowiedniego sposobu motywowania pracowników. Opierając się na teoretycznym modelu osobowości Wielka Piątka i zintegrowanym modelu motywacji "Motivation Sources Inventory", analizowano relacje między wymiarami osobowości a źródłami motywacji za pomocą analizy korelacji. Dane zebrano w firmie "Rohlik.cz" Praga, Czechy. Stwierdzono, że ekstrawersja jest najsilniejszym pozytywnym czynnikiem wewnętrznej motywacji. Ponadto ekstrawersja jest pozytywnie skorelowana z następującymi źródłami motywacji: motywacją instrumentalną, zewnętrzną koncepcją samooceny i  internalizacją celów. Sumienność i otwartość na doświadczenie skorelowane są z motywacją procesu wewnętrznego. Neurotyczność jest negatywnie skorelowana z instrumentalną motywacją i wewnętrzną koncepcją samooceny. Stwierdzono, że ugodowość nie ma związków ze źródłami motywacji.

Opis

Słowa kluczowe

personality, personality dimensions, Big Five Personality Model, motivation, Motivation Sources Inventory, osobowość, cechy osobowości, źródła motywacji, pięcioczynnikowy model osobowości (Wielka Piątka), motywacja

Cytowanie