Kluczowe znaczenie sektora MSP w polskiej gospodarce a trudny start drobnych przedsiębiorców - na przykładzie własnych doświadczeń

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010-09-20 07:55:52

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie uwarunkowań powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także zaprezentowanie codziennych trudności, z jakimi borykają się polscy drobni przedsiębiorcy już na etapie zakładania działalności gospodarczej. Dla empirycznej ilustracji podjętego problemu zostały wykorzystane własne doświadczenia, a tłem dla nich jest analiza sytuacji przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce, ich rozwoju, znaczenia w polskiej gospodarce (jak np. znaczny udział w tworzeniu PKB czy zatrudnieniu). W pracy zawarte zostały również kluczowe informacje na temat pozyskiwania źródeł finansowania przez przedsiębiorców. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony zdefiniowaniu sektora MSP, a także scharakteryzowaniu przedsiębiorstw działających w tym sektorze. W rozdziale tym znajdują się ogólne informacje na temat warunków funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i UE. Rozdział drugi dotyczy możliwych form finansowania przedsiębiorstw w Polsce, a także dostępności ich pozyskiwania zarówno z kapitału własnego, jak i obcego. Przedstawione zostały formy finansowania między innymi: leasing, factoring, forfaiting i inne. Rozdział trzeci poświęcony został opisaniu w formie case study, własnych doświadczeń związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W rozdziale poruszone zostały kwestie kluczowe dla prowadzenia działalności, a więc wybór formy prawnej przedsiębiorstwa, sformułowanie biznes planu - jako podstawa udanego startu firmy. Opisywany przykład założenia firmy dotyczy sklepu internetowego, dlatego też zostały podkreślone czynniki umożliwiające rozwój e-biznesu w polskiej gospodarce. W sposób szczegółowy został opisany sposób rejestracji firmy, czyli to jak w Polsce działa „jedno okienko".

Opis

Słowa kluczowe

małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwój przedsiębiorstwa, źródła finansowania, forma działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, e-biznes

Cytowanie