Enabling Business Model Change: Evidence from High-Technology Firms

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

Companies today face volatile environments, short product life cycles, and changing customer requirements, which is especially the case in high-technology fields. In such environments, concentrating only on technological and product innovations is not sufficient to gain competitive advantages. Instead, companies need innovative business models in order to stand out from their competitors. To successfully change business models, companies require appropriate competencies. Thus, the objective of this research is to identify how companies can prepare their business model(s) to counteract environmental changes flexibly. With the aid of the chosen exploratory, qualitative research design, we investigate companies operating in high- technology branches. In total, 20 companies participated in our study. The interviews were conducted with CEOs, vice-presidents, product managers or other managers responsible for business model developments. The research revealed that companies can prepare the business model and its elements ex ante through developing capabilities in order to raise the flexibility of the business model. These capabilities have to be developed with regard to several internal and external issues driving these changes.
Firmy stoją dziś w obliczu niestabilnych okoliczności, krótkich cyklów życia produktów oraz zmieniających się oczekiwań klientów, w szczególności w obszarze zaawansowanej technologii. W takich warunkach, koncentrowanie się wyłącznie na innowacjach technologicznych i innowacjach produktu nie zapewni uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dzisiaj firmy potrzebują innowacyjnych modeli biznesowych, aby wyróżniać się od swoich konkurentów. Aby skutecznie zmienić modele biznesowe, firmy potrzebują odpowiednich kompetencji. Tak więc celem tego badania jest określenie, w jaki sposób firmy mogą przygotować model/e biznesowy/e by elastycznie reagować na zmiany środowiska, w którym działają. Z pomocą wybranego projektu badawczo-jakościowego, badamy firm działające w branży zaawansowanych technologii. W sumie 20 firm wzięło udział w naszym badaniu. Wywiady zostały przeprowadzone z prezesami, wiceprezesami, menedżerami produktu lub innymi pracownikami na szczeblu kierowniczym, odpowiedzialnymi za rozwój modelu biznesowego. Badania wykazały, że firmy mogą przygotować model biznesowy i jego elementy ex ante (na etapie planowania), rozwijając swoje możliwości w celu zwiększenia elastyczności modelu biznesowego. Możliwości te muszą zostać opracowane w odniesieniu do wielu wewnętrznych i zewnętrznych czynników powodujących te zmiany.

Opis

Słowa kluczowe

business model innovation, capabilities for change, flexibility, high-technology, model biznesowy, innowacyjny model biznesu, zdolności do wprowadzania zmian, elastyczność, zaawansowane technologie, business model

Cytowanie

Müller, Ch., Vorbach, S., Enabling Business Model Change: Evidence from High-Technology Firms. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 1 : Business Model Innovation – A Concept Between Organizational Renewal and Industry Transformation. Ed. by J. Freiling, s. 53-75