KSP Polonia Warszawa’s Financial Problems – Analysis of Liquidity

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

Financial liquidity is one of the most important areas of running business operations. Each entity must keep it at an adequate level. Lack of financial liquidity is the main factor leading to bankruptcy of companies. The analysis of liquidity and debt verifies the ability of an entity to pay current liabilities and also confirms the company’s ability to survive on the market. Based on the results of the analysis of liquidity and debt the management should therefore prepare liquidity management strategy. The article is based on the available financial statements of KSP Polonia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna and presents an analysis of its liquidity and debt. The results of this analysis for years 2008-2010were very alarming and indicative of the upcoming bankruptcy of the club. In July this year, an application was filed with the court confirming insolvency of the club and, by virtue of a decision issued by PZPN (Polish Football Association), Polonia Warszawa, so far playing in the Ekstraklasa (Polish top division), will start the next season in the 4th division. It will take the club many years to regain its position.
Płynność finansowa to jeden z najważniejszych obszarów prowadzenia działalności gospodarczej. Utrzymanie jej na odpowiednim poziomie jest niezbędne dla każdego podmiotu gospodarczego. Brak płynności finansowej jest podstawowym czynnikiem prowadzącym do bankructwa przedsiębiorstw. Analiza płynności i zadłużenia bada zdolność podmiotu do regulowania bieżących zobowiązań, ale również potwierdza zdolność firmy do utrzymania się na rynku. Kadra kierownicza powinna zatem w oparciu o wyniki analizy płynności i zadłużenia opracować strategię zarządzania płynnością. W artykule, w oparciu o dostępne sprawozdania finansowe KSP Polonia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna, przeprowadzono analizę płynności i zadłużenia tegoż podmiotu. Uzyskane wyniki analizy płynności i zadłużenie KSP Polonia przeprowadzone za okres 2008-2010 były bardzo niepokojące i sygnalizowały nadchodzące bankructwo klubu. W lipcu tego roku wpłynął do sądu wniosek potwierdzający upadłość klubu a decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej najbliższy sezon piłkarski KS Polonia Warszawa, dotychczas grający w Ekstraklasie, rozpocznie w IV lidze. Swoją pozycję w krajowej piłce nożnej klub będzie odbudowywać przez wiele następnych lat.

Opis

Słowa kluczowe

sports club, KSP Polonia Warszawa, financial problems, football division, liquidity, debt, klub sportowy, problemy finansowe, liga piłkarska, płynność, zadłużenie

Cytowanie

Marcinkowska, E., KSP Polonia Warszawa’s Financial Problems – Analysis of Liquidity. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1 : Entrepreneurship in Tourism and Sport. Ed. by M. Bednarczyk, J. Gancarczyk, s. 135-155