Porównanie oferty kredytowej Banku Pekao S.A.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-07-30 11:52:14

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Niniejsza praca ma na celu porównanie oferty kredytowej jednego z polskich banków komercyjnych – Banku Pekao S.A. Każdy człowiek, podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu chce wiedzieć, który z nich wybrać i ile za niego zapłaci. Przeprowadzenie symulacji spłaty kredytu jest bardzo pomocne, gdyż możemy przewidzieć ile kredyt będzie nas kosztować całościowo, a także ile będziemy musieli za niego zapłacić każdego miesiąca.
This bachelor was made to compare credit offer of the one of Polish commercial banks – Bank Pekao S.A. Each person while taking the decision to incur the loan wants to know which one to choose and how much he or she has to pay for this. Simulation of the loan is very helpful, based on it we can predict how much credit will cost us and how much we will have to pay each month.

Opis

Słowa kluczowe

bankowość, ryzyko kredytowe, kredyt, zabezpieczenia kredytu, harmonogram spłaty, banking, credit risk, credit, collateral, repayment schedule

Cytowanie