Analiza oddziaływania korporacji międzynarodowych na życie młodych ludzi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011-04-27 10:49:28

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza oddziaływania korporacji międzynarodowych na życie młodych ludzi. Znaczenie korporacji transnarodowych we współczesnym świcie można opisać za pomocą różnego rodzaju wskaźników. Korporacje transnarodowe są organami specyficznie ewoluującymi, które zostały stworzone w celu sprawnego zarządzania zasobami, osiągania efektów i kierowania przez ludzi. Niniejsza praca poświęcona została rozważaniom na temat KTN nie tylko jako gigantów w świecie gospodarki ekonomicznej, ale również jaki wpływ wywierają na zwykłych ludzi, którzy codziennie mają styczność z produktami wytworzonymi przez korporacje międzynarodowe. W niniejszej pracy analizie poddane zostały działania korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji jak została przeprowadzona próba analizy młodych obywateli Polski i ich poglądów związanych z pracą w korporacjach międzynarodowych. Czy Polska jako demokratyczny kraj po transformacji ustrojowej, przygotowała młodych Polaków na otaczający ich globalny świata jak również zmieniające się zewnętrznie i wewnętrznie korporacje transnarodowe. Reasumując wyniki analiz - korporacje międzynarodowe oddziaływają na młodych ludzi, nie koniecznie bezpośrednio poprzez prace w nich, ale za pomocą mass mediów, kultury czy mody. Polska jest krajem, w którym po transformacji ustrojowej zaczął napływać zagraniczny kapitał wraz z KTN. Duże miasta nazywając kolokwialnie to zjawisko „pękają w szwach” od dużych konsorcjów, galerii handlowych, które są miejscem pracy dla tysięcy Polaków. Jednak czy młodzi wykształceni Polacy chcą pracy w takich miejscach, gdzie szklany sufit jest czasem nie do przebicia, choć i to da się zrobić dla atrakcyjnej kariery zawodowej.

Opis

Słowa kluczowe

ludzie młodzi, internacjonalizacja, globalizacja, korporacje międzynarodowe

Cytowanie