The Main Burdens of Doing Business Perceived by Family-Owned Hospitality Enterprises in Slovakia

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

The main aim of the article is to identify the main burdens of doing business perceived by Slovak family owned hospitality businesses as well as to assess their view on the prospects for family businesses in Slovakia. The article analyzes primary data gained from an opinion survey conducted by means of a questionnaire in 2013. The business environment perception is evaluated according to the perception of certain external business environment indicators (conditions of doing business) depicted on the basis of the results of the pilot survey conducted in 2009 and the research carried out in 2010/2011. The results allowed us to identify the most discussed topics and burdens of doing business in tourism and hospitality in Slovakia.
Głównym celem artykułu jest identyfikacja podstawowych ciężarów utrudniających prowadzenie biznesu postrzeganych przez Słowackie firmy rodzinne jak również ocena ich perspektyw rozwoju biznesu rodzinnego na Słowacji. Artykuł analizuje podstawowe dane uzyskane w badaniu opinii przeprowadzonym za pomocą kwestionariuszy w 2013 roku. Postrzeganie środowiska biznesu oceniane jest według określonych wskaźników zewnętrznego środowiska biznesu (warunki prowadzenia działalności), które uzyskano na podstawie wyników pilotażowego badania przeprowadzonego w 2009 roku oraz badań z lat 2010/2011. Wyniki te określają najżywiej dyskutowane tematy oraz ciężary utrudniające prowadzenie biznesu w słowackiej turystyce i hotelarstwie.

Opis

Słowa kluczowe

family business, hospitality, business environment, business conditions, rodzinny biznes, hotelarstwo, środowisko biznesu, warunki prowadzenia działalności biznesowej

Cytowanie

Šmardová, Ľ., Elexa, Ľ., The Main Burdens of Doing Business Perceived by Family-Owned Hospitality Enterprises in Slovakia. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1 : Entrepreneurship in Tourism and Sport. Ed. by M. Bednarczyk, J. Gancarczyk, s. 97-118