Organizational Culture and its Influence on the Effectiveness of the Company

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

Not so long ago, the crucial factor on the road to success was believed to be found within the perfect understanding and application of organizational strategies. This turned out to be incomplete when the influence of the organizational culture came to daylight. Today this force constitutes the core of the present organization. It determines the unwritten rules and values, which allow stakeholders to better comprehend the way the company works, what it stands and aims for. Understanding and accepting the above enables creating a „member-company‟ relationship, bringing benefit in form of involved employees, and a company which provides confidence and security.
Jeszcze całkiem niedawno sądzono, iż głównym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy jest doskonała znajomość strategii oraz struktury organizacyjnej. Pogląd ten szybko uległ zmianie, kiedy zaczęto dostrzegać siłę kultury organizacyjnej, która bez wątpienia stanowi sedno istnienia współczesnej organizacji. To właśnie ona ustanawia niepisany zestaw wartości, który w dużym stopniu ułatwia pracownikom firmy zrozumienie jak organizacja pracuje, za czym się opowiada i co jest dla niej wartościowe. Zrozumienie i przede wszystkim zaakceptowanie powyższych założeń umożliwia stworzenie wzajemnej relacji pracownik-firma, co daje obopólną korzyść w postaci zaangażowanych pracowników, chętnie dzielących się własnymi doświadczeniami oraz firmy, która to docenia i nagradza, a także daje poczucie pewności i bezpieczeństwa.

Opis

Słowa kluczowe

organizational culture, strong and weak organizational culture, company, management of the company

Cytowanie

Management Business Innovation, 2010, no. 6, s. 25-29