Analiza porównawcza oferty produktowej banku BNP Paribas Fortis na przykładzie kredytu samochodowego w zestawieniu z ofertą banków konkurencyjnych działających na rynku nowosądeckim

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010-04-29 23:41:07

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Kredyt jest formą finansowania nie tylko przedsiębiorstw, ale również gospodarstw domowych. Posiada on zatem wiele form. Na rynku bankowym Nowego Sącza występuje bardzo duża ilość placówek bankowych, jednak nie wszystkie z nich specjalizują się w udzielaniu kredytu samochodowego. Celem pracy jest identyfikacja oferty produktowej BNP Paribas Fortis na przykładzie produktu jakim jest „kredyt samochodowy” oraz próba jej porównania z ofertą banków konkurencyjnych na rynku lokalnym. W tym celu zostały przyjęte cztery hipotezy badawcze, a ich weryfikacja odbyła się za pomocą ankiety. Stanowiło to podstawę do identyfikacji kluczowych kryteriów, decydujących dla potencjalnych kredytobiorców podczas podejmowania decyzji kredytowej. Wykorzystano je w analizie porównawczej kredytu samochodowego BNP Paribas Fortis z jego najbliższymi rynkowymi konkurentami: Santander Consumer Bankiem oraz Getin Bankiem. Wyniki tej analizy pozwoliły na wskazanie przewagi konkurencyjnych BNP Paribas Fortis w zakresie produktu „kredyt samochodowy” na rynku lokalnym. Cechą charakterystyczną kredytu udzielanego przez BNP Paribas Fortis jest elastyczność. Bank ten swoją ofertę przygotowuje dla klienta, zaspokajając jego potrzeby.

Opis

Słowa kluczowe

system bankowy, polityka kredytowa banków, kredyt bankowy, zdolność kredytowa, zabezpieczenie kredytów, analiza porównawcza

Cytowanie