Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością na przykładzie Pracowni Badań Środowiskowych w Tarnowie, Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014-07-07 14:34:12

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Abstrakt Głównym celem pracy było przedstawienie procesu wdrożenia i utrzymania systemu jakości według normy PN-EN ISO/IEC 17025. Proces ten opisałem na podstawie własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy związanej z wykonywaną pracą w Pracowni Badań Środowiskowych w Tarnowie, Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, które otrzymało akredytacje po raz pierwszy w 1995 roku. Uzyskanie akredytacji było możliwe dzięki zaangażowaniu naczelnego kierownictwa oraz pracowników. W Laboratorium dostosowywano system zarządzania do aktualizowanych norm europejskich, a proces oceny zewnętrznej prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdził poprawność funkcjonowania wdrożonego prawie dwadzieścia lat wcześniej systemu zarządzania jakością, co zostało udokumentowane stosownym certyfikatem. Tę wiedzę starałem się przekazać w tej pracy.
ABSTRACT The aim of this thesis is presenting the process of implementing and keeping the system of quality according to PN-EN ISO/IEC 17025 standard. The process is presented on the basis of my own experience and the knowledge I gained while working in the Environmental Research Centre in Tarnów, which was first accredited in 1995. Getting the accreditation was possible due to the involvement of the chief management and staff. In the Laboratory, the management system was adapted to the updated European standards and the process of external assessment conducted by the Polish Centre for Accreditation confirmed that the quality management system implemented almost 20 years before was right, which was certified accordingly. I sought to present this knowledge in my thesis.

Opis

Słowa kluczowe

system jakości, sterowanie jakością, metody badawcze, quality system, quality management, research methods, akredytacja, laboratorium badawcze, accreditation, research laboratory

Cytowanie