Działania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności na przykładzie gminy Dąbrowa Tarnowska

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009-02-25 20:14:33

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Niniejsza praca w znacznej części została poświęcona charakterystyce komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Dąbrowa Tarnowska oraz działaniom podejmowanym przez tą Gminę a mającym na celu poprawę usług świadczonych na polu zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Za cel pracy obrano przybliżenie funkcjonowania systemu mieszkalnictwa na terenie podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Dąbrowa Tarnowska. Analizie została poddana cała struktura dąbrowskiego mieszkalnictwa. Głównym celem badań było ukazanie działalność gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze mieszkaniowej, sposób zarządzania tym mieniem oraz popyt i podaż na mieszkania w tej gminie. Ukazanie pełnego obrazu obecnej sytuacji mieszkaniowej na terenie Gminy oraz działań podejmowanych przez organy jednostki samorządu terytorialnego utrudniał brak kompleksowego monitoringu rynku mieszkaniowego, w tym skutków polityki mieszkaniowej prowadzonej w ostatnich 15 latach transformacji gospodarczej. Zmiany społeczno-gospodarcze i planowane działania na terenie Gminy, dalszy rozwój gospodarczy, oparty na usługach o wysokim poziomie wartości dodanej, implikuje konieczność dostosowywania przestrzeni publicznej tej jednostki samorządu terytorialnego do wymagań gospodarki opartej na wiedzy i usługach mieszkańców ją tworzących. Główny nacisk działań władz lokalnych powinien być położony w kierunku rewitalizacji obszarów do tej pory nie wykorzystywanych, poprzemysłowych która przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska.

Opis

Słowa kluczowe

mieszkalnictwo, potrzeby mieszkaniowe, administracja publiczna, gmina

Cytowanie