Innovation Capital and its Measurement

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

Innovation capital regarded as an element of intellectual capital reflects the ability of an organization to create and commercialize the new knowledge (innovations). The aim of this study is twofold. Firstly, an attempt is made to give a concise review of innovation capital concept and its measures in selected intellectual capital – IC –models. Secondly, this paper sets out to extend the current models and introduce a new valuation method of innovation capital. Moreover, the paper provides empirical evidence about the use of the proposed method.
Kapitał innowacyjny traktowany jako element kapitału intelektualnego odzwierciedla zdolność organizacji do tworzenia i komercjalizacji nowej wiedzy (innowacji). Podstawowe cele prezentowanego opracowania obejmują przedstawienie syntetycznego przeglądu literatury z zakresu definiowania, kategoryzacji i pomiaru kapitału innowacyjnego w wybranych modelach kapitału intelektualnego oraz opracowanie i empiryczne zweryfikowanie nowej metody wartościowania niematerialnych aktywów innowacyjnych.

Opis

Słowa kluczowe

innovation capital, knowledge assets, intellectual capital, measurement, kapitał innowacyjny, aktywa wiedzy, kapitał intelektualny, pomiar

Cytowanie

Kijek, T., Innovation Capital and its Measurement. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 4 : Contemporary Innovation and Entrepreneurship Concepts. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 52-68