Badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – narzędzia, pomiary, dobre praktyki

Abstrakt

W referacie przedstawione zostanie zagadnienie badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – jego geneza i znaczenie dla ogólnej oceny funkcjonowania bibliotek oraz ich wizerunku w społecznościach lokalnych. Zaprezentowane zostaną metody badań, głównie w oparciu o zalecenia z międzynarodowej normy w tym zakresie, oraz przykłady inicjatyw w bibliotekach zagranicznych. Omówione tez zostaną plany rozwoju badań w ramach AFBN, w kierunku oceny wpływu i wartości bibliotek.

Opis

Prezentacja z XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu w dn. 24-25.05.2018 r., pt. "Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia". Sesja IV.

Słowa kluczowe

Cytowanie