Students’ Attitudes Towards Career in the Tourism Industry – Implications for Tacit Knowledge Management

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Nowy Sacz School of Business – National-Louis University

Abstrakt

The success of tacit knowledge management lies in firms’ capabilities to attract and retain employees possessing unique knowledge. The purpose of the paper is to investigate students’ attitudes towards career in tourism in the context of tacit knowledge management. The study was conducted on the group of 345 undergraduates and graduates enrolled in tourism and hospitality studies in Poznan. Research revealed that majority of students plan short-term career in tourism, which entails tacit knowledge leakage outside the tourism industry. It was also found that students’ attitudes towards tourism careers are significantly influenced by previous work experience and satisfaction with the studies.
Skuteczne zarządzanie wiedzą ukrytą wymaga zdolności przyciągania i zatrzymania pracowników, którzy są dysponentami tej wiedzy. Celem artykułu jest określenie nastawienia studentów wobec pracy w turystyce w kontekście zarządzania wiedzą ukrytą. Dzięki badaniom pierwotnym przeprowadzonym na grupie 351 studentów w Poznaniu wykazano, że przeważająca ich większość nie planuje na stałe związać swojej kariery zawodowej z turystyką, co powodować może wyciek wiedzy poza sektor turystyki. Stwierdzono także, że nastawienie studentów wobec pracy w turystyce uwarunkowane jest ich wcześniejszymi doświadczeniami zawodowymi oraz satysfakcją ze studiów.

Opis

Słowa kluczowe

tacit knowledge, management, attitudes, career, tourism industry, students, wiedza ukryta, nastawienie wobec pracy, gospodarka turystyczna, studenci

Cytowanie

Bednarska, M.A., Olszewski, M., Students’ Attitudes Towards Career in the Tourism Industry – Implications for Tacit Knowledge Management. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 1 : Entrepreneurship in Tourism and Sport. Ed. by M. Bednarczyk, J. Gancarczyk, s. 119-134