Kredyt hipoteczny jako sposób finansowania zakupu nieruchomości na przykładzie ING Banku Śląskiego.

dc.contributor.advisorWołowiec, Tomasz
dc.contributor.authorChebda, Karolina
dc.date.accessioned2013-10-30T12:15:35Z
dc.date.available2013-10-30T12:15:35Z
dc.date.issued2010-01-12 14:43:25
dc.date.updated2013-10-30T11:01:30Z
dc.description.abstractCelem pracy jest analiza istoty i specyfiki kredytu hipotecznego jako istotnego narzędzia finansowania zakupu nieruchomości. Jako cel szczegółowy przyjęto przedstawienie zasad udzielenia kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego i podmiotów gospodarczych, na przykładzie ING Banku Śląskiego. Tak sformułowany cel pracy zdeterminował postawienie następujących pytań badawczych: 1)Czy posiadanie historii kontaktów z danym bankiem wpływa na obniżenie kosztów kredytu? 2)Czy udokumentowana historia współpracy z danym bankiem przyspiesza procedurę uzyskania kredytu? 3) W jaki sposób ocena wskaźnikowa i jakościowa wpływa na ocenę zdolności kredytowych podmiotów gospodarczych? 4) W jaki sposób i jakimi metodami ING Bank Śląski weryfikuje zdolność kredytową i ryzyko klienta indywidualnego? . W pracy wykorzystano literaturę fachową obejmującą zagadnienia z następujących dziedzin: kredyt bankowy, przepisy prawne dotyczące kredytu hipotecznego, hipoteka, działalność kredytowa banków, rynek nieruchomości. Materiały uzyskano bezpośrednio w ING Banku Śląskim i na stronie internetowej Banku oraz aktualnych źródłach prawnych takich jak: ustawa o księgach wieczystych i hipotece, prawo bankowe, a także ustawa o NBP. Bardzo istotnym elementem mojej pracy było przedstawienie sytuacji nie tylko na rynku kredytów hipotecznym w Polsce, ale także na rynku nieruchomości. Na dzień dzisiejszy mimo światowego kryzysu na obydwu rynkach, polski rynek prezentuje się dobrze.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/1244
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectkredyty bankowepl
dc.subjectbankipl
dc.subjectkredyt hipotecznypl
dc.subjectnieruchomościpl
dc.subjecthipotekapl
dc.titleKredyt hipoteczny jako sposób finansowania zakupu nieruchomości na przykładzie ING Banku Śląskiego.pl
dc.title.alternativeMortgage credit as a way of financing the purchase of property, for example ING Bank Śląski.pl
dc.typemasterThesispl

Pliki