Formatowanie pracy dyplomowej

Abstrakt

Od dłuższego czasy większość studentów sama redaguje swoje prace dyplomowe. Korzysta w tym celu z programu typu edytor tekstu np. MS Word. Techniczny aspekt pisania pracy dyplomowej bywa uciążliwy, gdy redaktor nie zna pewnych mechanizmów edytorów i ułatwień, które one dostarczają. Na potrzeby studentów piszących prace dyplomowe oraz kursów zawierających korzystanie z programu Word (np. Podstawy Technik Komputerowych, Podstawy Technik Informatycznych) sporządzono w roku 2009 niniejszy poradnik. Składa się on z dwóch różnych elementów - tekstu w formacie .pdf i filmów. Przed istnieniem repozytorium filmy były udostępniane na plaftormie e-learningowej. W pliku tekstowym o nazwie "Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej" pokazano przykłady różnych prac i omówiono zagadnienia takie jak układ strony, formatowanie tytułów rozdziałów, tworzenie spisu treści, wstawianie i podpisywanie rysunków i tabel, tworzenie przypisów. Filmy zapisane w formacie .mp4 pokazują, jak wykonać wybrane czynności w edytorze Word 2007. (Filmy nagrano w programie Camtasia na licencji będącej własnością zaprzyjaźnionej szkoły wyższej).

Opis

Poradnik nie aspiruje do całościowego ujęcia formatowania pracy dyplomowej. Zawiera tylko garść wskazówek, jak można wykonać pewne czynności.

Słowa kluczowe

formatowanie tekstu, pisanie pracy dyplomowej, poradnik

Cytowanie