Materiały dydaktyczne (Inst. Inf.)

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Formatowanie pracy dyplomowej
    (2014-03-01) Połeć, Krystyna
    Od dłuższego czasy większość studentów sama redaguje swoje prace dyplomowe. Korzysta w tym celu z programu typu edytor tekstu np. MS Word. Techniczny aspekt pisania pracy dyplomowej bywa uciążliwy, gdy redaktor nie zna pewnych mechanizmów edytorów i ułatwień, które one dostarczają. Na potrzeby studentów piszących prace dyplomowe oraz kursów zawierających korzystanie z programu Word (np. Podstawy Technik Komputerowych, Podstawy Technik Informatycznych) sporządzono w roku 2009 niniejszy poradnik. Składa się on z dwóch różnych elementów - tekstu w formacie .pdf i filmów. Przed istnieniem repozytorium filmy były udostępniane na plaftormie e-learningowej. W pliku tekstowym o nazwie "Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej" pokazano przykłady różnych prac i omówiono zagadnienia takie jak układ strony, formatowanie tytułów rozdziałów, tworzenie spisu treści, wstawianie i podpisywanie rysunków i tabel, tworzenie przypisów. Filmy zapisane w formacie .mp4 pokazują, jak wykonać wybrane czynności w edytorze Word 2007. (Filmy nagrano w programie Camtasia na licencji będącej własnością zaprzyjaźnionej szkoły wyższej).